Locatie De Werfklas, staatsvrije vrijeschool

Net even buiten de bebouwde kom van Culemborg is, in het groen gelegen, de Werfklas neergestreken op een perceel grond. Met een bouwteam, veel vrijwilligers en heel veel hulp is de Werfklas in 2022 opgebouwd in hout en huisvest het nu 2 kleuterklassen, een onderbouw en een bovenbouw. Zie voor meer informatie: https://www.werfklas.nl

Op het terrein van de Werfklas is een smidse ingericht die plek bied aan 12 personen om te smeden. De klassen 7 t/m 11 krijgen in periodes les in deze smidse.